Retningslinjer for personvern

Personopplysningene dine er nettopp det: personlige. Når du surfer på Internett, oppgir du gjerne noen opplysninger her og der for at det skal gå raskere og være tryggere og mer praktisk å handle i nettbutikker.


Hvem håndterer opplysningene dine?

Euroflorist Norge A/S er et varemerke for Euroflorist Europe B.V., som har forretningsadresse Hullenbergweg 250, 1101 BV, Amsterdam.

Følgende domene, underdomener og applikasjoner inngår i [Euroflorist] Norge A/S, som er eid av Euroflorist Europe:
● Euroflorist.no
● http://blog.euroflorist.no/


Kontaktadressen for Euroflorist Norge A/S er Postboks 43, 1309 RUD, NORGE.
Euroflorist Norge A/S har følgende forretningsadresse: Euroflorist Europe B.V., Hullenbergweg 250, 1101 BV Amsterdam, Nederland.


Hvilke opplysninger innhenter vi, og hvorfor?

Vi innhenter forskjellige data på ulike trinn i kjøpsprosessen. Hvilke avhenger av hvilket trinn i prosessen du er på, og hva vi trenger dem til. Noen av disse opplysningene er å anse som personlig identifiserbar informasjon (PII). Slike opplysninger innhentes imidlertid bare hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til det, og de oppbevares og håndteres sikkert og konfidensielt.


Mottakeropplysninger
Vi innhenter det vi kaller «mottakeropplysninger» eller «mottakerdata» fordi det er nødvendig for å levere gaven på en trygg og hensiktsmessig måte.

Mottakeropplysningene holdes atskilt fra kundeopplysningene. Vi sender aldri kampanjeinformasjon eller markedsføringsmeldinger til mottakerne og tar heller ikke på annen måte uoppfordret kontakt med mottakere vi har i registrene våre.

For å sikre leveringen innhenter vi følgende opplysninger:
● Mottakerens navn
● Mottakerens adresse
● Mottakerens telefonnummer
    ○ Brukes kun for å sikre leveringen.


Kundeopplysninger
Euroflorist.no innhenter følgende opplysninger fra kjøper:
● Navn
● E-postadresse
● Telefonnummer
● Anledning for bestillingen***
● Tekst på kortet***
● IP-adresse
    ○ Brukes for å forebygge svindel og tap.
● Bruker-ID
    ○ Bruker-ID-en betyr at vi kan gjenkjenne tilbakevendende kunder, gjentatte handlinger og kundelojalitet. Dermed kan vi tilby deg som kunde en helhetlig tjeneste.

***Anledning for bestillingen og teksten på kortet innhentes for å forenkle bestillingsprosessen.


Våre løfter
● Vi opererer alltid med samme pris til alle kunder.
     ○ Hvis du får rabatt, vil førprisen være den samme som for alle andre kunder.
● Vi vil aldri selge, spre eller gjengi personopplysningene dine.


Vi anbefaler å lese alle retningslinjer fra tredjeparter vi samarbeider om tjenesten med.

● Google - retningslinjer
Facebook - retningslinjer
Criteo - retningslinjer
Twitter - retningslinjer
Pinterest - retningslinjer
Tradedoubler - retningslinjer
Hubspot - retningslinjer
Convert - retningslinjer
● Hellosoda - retningslinjer